UMTS 2017'ye göndermiş olduğunuz bildiriler sempozyum bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiriler sözlü sunum ya da poster sunumu olarak sempozyum programına dahil edilecek ve sempozyum bildiri kitabında tam metin olarak yer alacaktır.

 

Tam metin bildirinin gönderimi için son tarih 17 Şubat 2017'dir.

 

Bildirilerde kullanılacak biçim, Word Şablonu.

Tam bildiri metinlerinizi EasyChair altyapısını kullanarak yükleyebilirsiniz, UMTS'2017 EasyChair.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Trabzon, Türkiye

E-posta: umts@ktu.edu.tr