Önemli Tarihler

 

Tam metin bildiri gönderimi için son gün      :   27 Ocak 2017     17 Şubat 2017

 

Sözlü bildiri/poster için kabul/ret yazılarının     :    7 Nisan 2017

                                  yazarlara gönderimi

 

Bildiri/poster son halinin gönderilmesi         :    10 Nisan 2017

                                        için son gün

 

Erken kayıtlar için son gün                             :    28 Nisan 2017

 

Geç kayıtlar için son gün                             :    2 Haziran 2017

 

Sempozyum tarihleri                                      :    5 - 7 Temmuz 2017

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Trabzon, Türkiye

E-posta: umts@ktu.edu.tr